Ocena brak

SKOK

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SKOK łc. saltus; ang. kap; fr. saut; nm. Sprung


1. W materializmie dialektycznym: nag­łe przejście —> ilości (3) w —> jakość (4), będące kulminacją procesu nasilania się pod pewnymi względami jakichś cech czy as­pektów danego zjawiska; proces ten dopro­wadza do pojawienia się nowej struktury materialnej. Poprzez zmiany ilościowe („ewolucyjne formy ruchu") i jakościowe („rewolucyjne formy ruchu") dokonuje się rozwój materii; -^ ruch (2).

2. W egzystencjalizmie (S. A. Kierkegaard): wybór jako akt implikujący w myśli lub w życiu zerwanie ciągłości i zasadni­czą nowość; jest on nie następstwem, lecz zaprzeczeniem stanu dotychczasowego. Jedyną jego racją jest wolna wola podmio­tu, który dokonując tego wyboru wybiera samego siebie.

Podobne prace

Do góry