Ocena brak

Skład chemiczny mleka surowego

Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014

Mleko jest substancjąbardzo złożoną, w której skład wchodzi około 250 składników. Najważniejsze z nich to tłuszcz, białko, laktoza i sole mineralne. Skład chemiczny mleka jest wypadkową działania wielu czynników, takich jak: rasowe, osobnicze, fizjologiczne, żywieniowe i zdrowotne.

Różnice w składzie chemicznym mleka występują nie tylko w związku z przynależnością zwierzęcia do określonego gatunku, ale także w związku z różnym rozwojem osobniczym w obrębie tego samego gatunku. Wahania składu chemicznego mleka są zjawiskiem fizjologicznym i nie świadczą o zaburzeniach w funkcjonowaniu gruczołu mlekowego, jeśli oczywiście utrzymują się w pewnych określonych granicach. W tabeli 3 przedstawiono wahania poziomu składników użytkowych mleka u europejskich ras mlecznych. Według Krajowego Porozumienia Spółdzielczości Mleczarskiej (Nowakowski 1999) średnia zawartość tłuszczu w mleku zbiorczym wynosiła w 1998 roku w Polsce 3,81%, a białka 3,14%.

Podobne prace

Do góry