Ocena brak

Skarga na niewykonanie wyroku WSA

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Skarga na niewykonanie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego. Szczególnym rodzajem skarg do sądu administracyjnego jest skarga na niewykonanie wyroku. W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność organu lub stwierdzającym nieważność aktu, strona po uprzednim wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Ten rodzaj skargi służy w przypadku rozpoznania skargi na działanie lub bezczynność organów wykonujących AP. Jej przedmiotem jest naruszenie przepisów ustawy.

Przesłanką dopuszczalności skargi na niewykonanie wyroku sądu jest pisemne wezwanie właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy.

Podobne prace

Do góry