Ocena brak

Skały przeobrażone

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Skały przeobrażone, zwane inaczej metamorficznymi, powstały w wyniku przekształcania skał magmowych lub osadowych. W przypadku gdy prze­obrażenie następuje pod wpływem wysokiej temperatury wynikającej z są­siedztwa ogniska magmy, mamy do czynienia z metamorfizmem kontak­towym. Jeśli przyczyną przeobrażenia skał jest wysokie ciśnienie np. podczas fałdowania, mówimy o metamorfizmie dynamicznym. Natomiast gdy już ukształtowane skały pogrążają się w głębi skorupy ziemskiej - gdzie wpływa na nie zarówno wysoka temperatura, jak i wysokie ciśnienie - zachodzi metamorfizm regionalny.

W wyniku metamorfizmu dochodzi do przeobrażenia:

wapienia w marmur

piaskowca w kwarcyt

granitu w gnejs

skał ilastych w łupki ilaste

mułowców w fyllity

węgla w grafit

Podobne prace

Do góry