Ocena brak

Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Linie krytyki

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

Bardziej formalistyczno-czepliwe: a co to jest IQ=0?

Bardziej pragmatyczne: wskaźnik globalny typu IQ (w polskiej literaturze często II lub I.I.) jest mało użyteczny z tego względu, że nie oddaje różnic w strukturze i formie myślenia (patrz np. klasyfikowanie, ujmowanie relacji, wnioskowanie przez analogię… ale z innego punktu np. zdolności słowne, liczbowe, przestrzenne… a z jeszcze innego np. myślenie konkretne a przedoperacyjne czy operacyjne jako wyraz dynamiki rozwojowych zmian jakościowych w samej inteligencji).

Bardziej światopoglądowe: budując teorie (i narzędzia pomiaru) na podłożu biologicznych uwarunkowań (czego metodologicznym wyrazem jest krzywa Gaussa) zwykle wykazuje się inklinację do względnego marginalizowania znaczenia środowiska w determinowaniu inteligencji człowieka.

Podobne prace

Do góry