Ocena brak

Skala BARS

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Skala BARS jest jednym z najbardziej precyzyjnych narzędzi oceny pracowników, dającym możliwość dokonania rzetelniejszych ocen w porównaniu ze skalami punktowymi. Podstawą skal behawioralnych jest analiza zadań szczególnie znaczących na danym stanowisku. Do zadań wyłonionych w wyniku takiej analizy tworzy się opisy zachowań pożądanych i niepożądanych przypisując im pewne wartości ocen. Oceniającym umożliwia to dokonanie oceny poprzez konfrontację rozmieszczonych na skali potencjalnych zachowań z rzeczywistymi, zaobserwowanymi efektami pracy podwładnego, a następnie wybór takiego opisu, który zdaniem oceniającego, w najbardziej wierny sposób odzwierciedla postawę pracownika.

Metoda koncentruje się na zachowaniach pracownika, co wydaje się najbardziej sprawiedliwą oceną, gdyż wyniki pracy nie zawsze zależą tylko od pracownika, kryteria kwalifikacyjne bywają zawodne, a oceny cech osobowości budzą wiele wątpliwości o charakterze etycznym.

Należy dodać, że BARS jest skierowana na rozwój i doskonalenie zawodowe ocenianego, gdyż zachowania są najłatwiejsze do modyfikacji i kształtowania w pożądanym kierunku. Zaletą metody jest również fakt, że łatwo uniknąć najczęściej popełnianych błędów oceny, takich jak uśrednianie oceny czy promieniowanie oceny. Skale dają podstawy do rzeczowej rozmowy oceniającej opartej na zachowaniach pracownika. Oceniający może wskazać na konkretne przejawy zachowań, które można kontynuować lub wymagają doskonalenia, korekty. Skala mierzy rzeczywiste obserwowalne przejawy pracy poprzez możliwość porównania z wzorcami potencjalnych zachowań. Jej kryteria odnoszą się do poziomu i jakości pracy, dotyczą faktów, które można zmierzyć. Skala nie daje możliwości zawyżania, uśredniania i zaniżania oceny. BARS daje doskonałe podstawy do podejmowania decyzji o wynagrodzeniach, awansach czy zwolnieniach z uwagi na to, że dostarcza niepodważalnych dowodów na przydatność zawodową pracownika na danym stanowisku.

Podobne prace

Do góry