Ocena brak

SIOSTRA

Autor /Herkulan Dodano /13.04.2012

Najbliższa krewna w linii bocznej; zakonnica, mniszka; jeden z tytułów członkiń zakonu; członkini jakiegoś bractwa a. stowarzyszenia; pielęgniarka, sanitariuszka.

Siostra Angelika, wł. Suor Angelica, opera w 1 akcie Pucciniego, libretto: G. Forzano; druga część Tryptyku, II Trittico (Nowy Jork 1918, wyst. pol. Katowice 1929); akcja rozgrywa się w jednym z klasztorów wł. pod koniec XVII w.

Siostry miłosierdzia, szarytki, z fr. soeurs de charite, wincentynki, zgromadzenie zakonne zał. w 1633 przez św. Wincentego a Paulo i św. Ludwikę de Marillac, zajmujące się gł. pracą szpitalną (dawn. charakterystyczny duży, biały kornet); do Polski sprowadzone w 1652 przez królową Marię Ludwikę.

Siostry syjamskie zob. Bliźnięta (syjamskie). Szare siostry dawn. szarytki, zob. wyżej.

Do góry