Ocena brak

Sinice

Autor /Kazek Dodano /31.01.2012

Sinice swoją nazwę zawdzięczają obec­nemu w ich komórkach barwnikowi fikocyjaninie, który ma niebieskawy kolor. U większości gatunków barwnik ten czę­ściowo maskuje zielony chlorofil, co powo­duje że komórki tych mikroorganizmów mają sinoniebieską barwę. Sinice są naj­bliżej spokrewnione z bakteriami. Ich ko­mórki są jednak większe niż komórki bak­teryjne i mają bardziej złożoną budowę. Nie posiadają one wici i często tworzą nit­kowate kolonie. Sinice są autotrofami, pro­dukującymi pokarm podczas fotosyntezy, uwalniając przy tym tlen.
Komórki sinic są pozbawione chloro­plastów; chlorofil znajduje się w błonia­stych tylakoidach. Ponieważ sinice są fo-toautotrofami, nie wydzielają enzymów, które rozkładają związki organiczne, znaj­dujące się w podłożu. Niektóre gatunki sinic potrafią żyć w ciemności, gdzie nie­możliwa jest fotosynteza i wtedy, tak jak bakterie, korzystają z materii organicznej, jaka jest w ich otoczeniu. Znane są rów­nież formy sinic chemosyntetyzujących.
Niektóre rodzaje sinic mają istotny wpływ na żyzność gleby, a wysokość plo­nów ryżu w dużym stopniu jest uzależnio­na od obecności tych mikroorganizmów w wodzie zalewającej uprawy.

Podobne prace

Do góry