Ocena brak

SILVA RERUM. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Książki

Autor /jota11 Dodano /29.03.2012

SILVA RERUM. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Książki, od 1930 z podtyt. Czasopismo Polskich Towarzystw Bibliofilskich, czasopismo, wyd. w Krakowie 1925-39 z przerwami 1926, 1929 i od lipca 1931 do jesieni 1938. Kolejnymi redaktorami byli: W. Kluger, od 1927 K. Piekarski, od 1930 H. Zdzitowiecka-Jasieńska, 1938-39 komitet red. (m. in. F. Biesiadecki, A. Birkenmajer, Z. Klemensiewicz, S. Komornicki, R. Kotula, J. Kuglin) z K. Witkiewiczem na czele. Pismo publikowało artykuły z zakresu wiedzy o książce i grafice dawnej i nowej, informacje o ruchu bibliofilskim i antykwarycznym w Polsce i za granicą. Popularyzowało dzieje ważniejszych drukarń, bibliotek, zamieszczało relacje z wystaw pośw. książce, sprawozdania z działalności stowarzyszeń bibliofilskich. Do każdego mu dołączane były odbitki ekslibrisów, karty tyt. lub fragm. pierwodruków, fotokopie okładek starych czasopism. Do współpracowników S.R. należeli m. in.: S. Bodniak, W. Borowy, M. Brahmer, J. Diirr, S.K. i T. Estreicherowie, P. Ettinger, J. Grycz, S. Kot, J. Krzyżanowski, Z. Mocarski, W. Ogrodziński, S. Pigoń, L. Płoszewski, R. Pollak, T. Przypkow-ski, A. Semkowicz, P. Smolik, L. Zalewski, J. Zborowski. Nawiązaniem do tradycji pisma jest wyd. przez T. Ulewicza i W. Berbelickiego 1981 tom S.R. Series nova.

T. ULEWICZ Nad ,,S.R." - tradycja i rozeznanie wyjściowe, w: S.R. Series nova, Kr. 1981.

Podobne prace

Do góry