Ocena brak

Silniki turbośmigłowe i dwuprzepływowe

Autor /Janusz Dodano /31.01.2012

W silniku turbośmigłowym turbina obraca zwy­kłym śmigłem osadzonym na jej wale, które pro­dukuje potrzebną siłę ciągu. Samoloty napędzane takimi silnikami są powolne. Nowocześniejsze sil­niki turboodrzutowe dwuprzepływowe łączą w so­bie cechy (i zalety) zarówno napędu śmigłowego, jak i odrzutowego.
Silnik dwuprzepływowy bardzo przypomina zwykły silnik turboodrzutowy. Ale w typowej kon­strukcji tego rodzaju, umieszczony z przodu wielołopatkowy wirnik zmusza powietrze do przepływu nie tylko przez jego wnętrze z komorą spala­nia, ale także wokół niego. Ten drugi strumień wytwarza siłę ciągu w taki sam sposób, jak kon­wencjonalne śmigło.
Silniki dwuprzepływowe są najczęściej używa­ne do .napędzania dużych samolotów, gdyż pod wieloma względami przewyższają klasyczne silniki turboodrzutowe. Silniki tego typu są zdecydowa­nie silniejsze na małych obrotach, tak więc samo­loty potrzebują krótszej drogi startu. Również gazy spalinowe opuszczają silnik ze zdecydowanie mniejszymi prędkościami, co redukuje hałas.

Podobne prace

Do góry