Ocena brak

Silniki synchroniczne

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Wirnik silnika indukcyjnego wiruje wolniej niż wzbudzające pole magnetyczne. W silniku syn­chronicznym wirnik i pole obracają się z tą samą prędkością. W mniej skomplikowanych rozwiąza­niach takiego silnika wirnikiem jest jeden lub kilka magnesów stałych. Ich bieguny podążają za prze­ciwnymi biegunami wirującego pola wzbudzają­cego, tak że ich prędkości obrotowe są równe. W niektórych wypadkach wirnikiem jest elektro­magnes (zasilany prądem poprzez komutator) lecz zasada działania pozostaje identyczna. Innym rodzajem silnika synchronicznego jest silnik kro­kowy, wykorzystujący zmiany kierunku przepły­wu prądu do wytwarzania pola magnetycznego,które przesuwa koło zębate wirnika o jeden ząb na każdy okres. Takie silniki są szeroko wykorzysty­wane w zegarach elektronicznych.
Większość silników elektrycznych wytwarza ruch obrotowy, lecz istnieją silniki zwane linio­wymi, w których części ruchome poruszają się ruchem liniowym. Uzwojenie wzbudzające jest w nich ułożone po linii, a stojan otwarty od góry. Wytwarzają one pole magnetyczne. które porusza się wzdłuż tej linii ciągnąc za sobą przedmioty wy kopane z materiału przewodzącego. Silników tego typu używa się do napędzania drzwi prze­suwnych, taśmociągów bagażowych na lotniskach oraz eksperymentalnych pociągów osiągających duże prędkości.

Podobne prace

Do góry