Ocena brak

Silniki spalinowe dwusuwowe

Autor /Janusz Dodano /31.01.2012

Najprostszym rozwiązaniem silnika spalinowego jest silnik dwusuwowy. Silniki tego rodzaju mon­towane są dziś w wielu motocyklach oraz więk­szości spalinowych pił i kosiarek do trawy. Do nie­dawna jeszcze używano go do napędzania małych samochodów. Cykl pracy takiego silnika składa się z dwóch etapów, zwanych suwami. Z począt­ku tłok porusza się w górę cylindra sprężając znaj­dującą się nad nim mieszankę pal iwo wo-po wietrz­ną. Jednocześnie do powiększającej się przestrzeni pod tłokiem jest zasysana poprzez odsłonięty otwór wlotowy nowa porcja mieszanki. Jest to tak zwany suw sprężania. W następującym po nim suwie pracy sprężona mieszanka jest zapalana od iskry elektrycznej przeskakującej między elektro­dami świecy zapłonowej. Następuje gwałtowne spalanie i ekspandujące gazy popychają tłok ku dołowi. Tłok poruszając się ku dołowi przepycha znajdującą się pod nim świeżą porcję mieszanki do kanału przepływowego, łączącego przestrzeń pod i nad tłokiem. W pewnym momencie tłok od­słania otwór w ścianie cylindra, którym mieszan­ka z kanału przepływowego dostaje się nad tłok wypychając stamtąd jednocześnie spaliny przez odsłonięty właśnie otwór wydechowy. Cała pro­cedura powtarza się, gdy tłok znowu rozpoczyna wędrówkę ku górze.
W swym górnym położeniu tłok zasłania otwór wydechowy, tak by rozprężające się gazy spalino­we nie uciekały nim lecz popychały tłok w dół. Jednocześnie odsłonięty jest otwór wlotowy pro­wadzący do przestrzeni pod tłokiem, gdzie zasy­sana jest świeża mieszanka. W dolnym położeniu tłoka sytuacja jest odwrotna. Ruch tłoka steruje też otwieraniem się kanału przepływowego.
Tłok poprzez korbowód obraca wałem korbo­wym. Na korbowodzie osadzone jest ciężkie koło zamachowe, które magazynuje energię uwolnioną w suwie gracy, tak by wykorzystać jej część do sprężenia mieszanki. Jego obecność powoduje też. że wał korbowy nie zwalnia i przyspiesza swych obrotów podczas poszczególnych faz ruchu tłoka.

Podobne prace

Do góry