Ocena brak

Silniki prądu stałego

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Prądem stałym nazywamy taki prąd. który cały czas płynie w jednym kierunku. Jeżeli taki prąd i np. z baterii) przepuścimy przez uzwojenie cewki opisanego powyżej silnika, to cewka stanie się elektromagnesem z biegunami przy swoich koń­cach. Wiadomo, że przeciwne bieguny magne­tyczne przyciągają się. a więc biegun N magnesu stałego będzie przyciągał biegun S cewki i odwrot­nie. Jednocześnie jednoimienne (takie same) bie­guny cewki i magnesu stałego będą się odpychały. Te właśnie siły spowodują obrót cewki na wale. tak by różnoimienne bieguny znalazły się jak naj­bliżej siebie. W tym położeniu nie działają już żadne siły. które mogłyby powodować dalszy ruch obrotowy cewki elektromagnesu. Ale właśnie wte­dy działa komutator, czyli automatyczny prze­łącznik kierunku przepływu prądu przez cewkę. W prostym silniku prądu stałego komutator skła­da się z miedzianej obręczy przeciętej na połowę wzdłuż średnicy i zamontowanej na wale wirnika poprzez warstwę izolującą. Do obu połówek obrę­czy przyłączone są wyprowadzenia przewodów z końców cewki elektromagnesu. Prąd doprowa­dzany jest do komutatora dwiema szczotkami węglowymi dotykającymi do przeciwnych stron obręczy. Wraz z obracaniem się wirnika każda ze szczotek styka się wpierw zjedna a potem z drugą częścią komutatora.

Podobne prace

Do góry