Ocena brak

Silniki prądu przemiennego

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Prąd przemienny zmienia w regularnych odstę­pach czasu kierunek swego przepływu. W sieciach energetycznych stosowane są dwie częstości zmian: 50 razy na sekundę (50 Hz), w krajach europejskich, większości azjatyckich i afrykań­skich, oraz 60 Hz w Ameryce i Japonii. W niektó­rych silnikach prądu przemiennego wirnik wypo­sażony jest w komutator, jednakże w wielu konstrukcjach prąd w ogóle nie dopływa do wir­nika. Silniki takie działają na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Przepływający przez uzwo­jenie wzbudzające stojana prąd zmienny wytwa­rza wirujące pole magnetyczne. W znajdującym się w tym polu uzwojeniu wirnika zaczyna płynąć prąd elektryczny czyniąc z wirnika elektromagnes, który obraca się. gdyż jego bieguny podążają za zmianami pola magnetycznego stojana.
Wirnik takiego silnika ma zwykle postać wal­cowatej klatki, której pręty wykonane z miedzi lub aluminium są na końcach połączone obręczami. W środku umieszcza się rdzeń stalowy, aby wzmocnić pole magnetyczne. Silniki tego rodzaju nazywamy klatkowymi.

Podobne prace

Do góry