Ocena brak

Silniki odrzutowe

Autor /Janusz Dodano /31.01.2012

Przez pierwsze pół wieku swej his­torii samoloty były napędzane silni­kami tłokowymi. Pierwszy samolot napędzany silnikiem odrzutowym wzbił się w niebo w latach 40.
Pierwszym wojskowym samolotem odrzuto­wym, który wszedł do regularnej służby, był niemiecki Messerschmitt Me 262, służący jako lekki bombowiec od 1944 roku. Osiem lat póź­niej, 2 maja 1952 roku, rozpoczęła się cywilna służ­ba pierwszego odrzutowca pasażerskiego, którym był angielski de Havilland Comet.
Silnik odrzutowy działa, wyrzucając gazy pow­stałe podczas spalenia paliwa w jego komorze. Jeśli gazy wylatują z dużą prędkością z silnika, to w przeciwną stronę działa siła ciągu, zgodnie z Newtonowską III zasadą dynamiki: -każdemu działaniu towarzyszy przeciwdziałanie, równe mu co do wartości, lecz przeciwnie zwrócone".
Zasady działania silnika rakietowego i odrzuto­wego są bardzo podobne, różnica występuje w sposobie dostarczenia utleniacza niezbędnego do spa­lenia paliwa. Silnik rakietowy dysponuje swym własnym zapasem utleniacza (zwykle jest to ciek­ły tlen). Do silnika odrzutowego tlen jest pobiera­ny bezpośrednio z atmosfery.
Najprostszym rodzajem silnika odrzutowego jest silnik strumieniowy. Ma on w swej podstawowej formie postać rury zakończonej z jednej stro­ny wlotem powietrza a z drugiej dyszą wylotową. Pomiędzy nimi znajduje się komora spalania. Gdy silnik taki porusza się do przodu, powietrze poprzez otwór wlotowy dostaje się do komory spalania, gdzie jest sprężane. W ten strumień szybko poru­szającego się powietrza jest wtryskiwane w sposób ciągły paliwo. Gazy powstałe w wyniku spa­lania mieszanki są wyrzucane z dużą prędkością przez dyszę wylotową, wytwarzając przy tym znaczną siłę ciągu.
Wielkimi zaletami silnika strumieniowego są prostota i niezawodność, gdyż brak w nim jakichkolwiek części ruchomych. Silniki te są najefek­tywniejsze w zakresie prędkości 2400-4000 km/h. Bywają używane do napędzania pocisków kierowanych. Lecz aby silnik taki zaczął działać, na­leży najpierw nadać samolotowi odpowiednią pręd­kość za pomocą na przykład silnika rakietowego. Niedogodność ta powoduje, że nowoczesne statki powietrzne zaopatrzone są w bardziej skompliko­wane silniki.

Podobne prace

Do góry