Ocena brak

Silniki i generatory elektryczne

Autor /Elektryk Dodano /31.01.2012

Gdy umieścimy przewód, przez który płynie prąd elektryczny (wytwarzający pole magne­tyczne) blisko magnesu to zaobserwujemy podczas włączenia zasilania, że magnes zmie­nia swoje położenie.
W 1821 r. Michael Faraday, wykorzystując ten efekt, skonstruował proste urządzenie, w którym przewodnik, przez który płynął prąd poruszał się w polu magnetycznym ma­gnesu stałego. To urządzenie nie miało żad­nego praktycznego zastosowania, ale stało się zaczątkiem dzisiejszych silników elektrycz­nych.
Nowoczesne silniki elektryczne wykorzy­stują silny elektromagnes i wiele zwojów przewodnika, co umożliwia wytworzenie użytecz­nej siły mechanicznej.
Oersted pokazał w jaki sposób elektrycz­ność może wytworzyć pole magnetyczne. Fa­raday w 1831 r. zademonstrował w jaki sposób można wytworzyć prąd elektryczny za pomo­cą magnesu. Podczas swojego eksperymentu przesuwał magnes wewnątrz przewodu mie­dzianego. Pokazał również, że produkowany wówczas prąd jest taki sam, jeśli poruszamy przewodnikiem wokół magnesu. To ważne od­krycie jest wykorzystywane we współcze­snych, nowoczesnych generatorach, które pro­dukują użyteczną energię elektryczną dostar­czaną do naszych domów, sklepów, biur i fa­bryk.

Podobne prace

Do góry