Ocena brak

Silnik Wankla

Autor /Janusz Dodano /31.01.2012

By zwiększyć efektywność silnika, czyniono wicie przeróżnych prób ograniczenia liczby elementów poruszających się ruchem posuwisto-zwrotnym. Najszerzej znanym efektem tych prac jest silnik Wankla. Zasada jego pracy jest w ogólnym zary­sie podobna do pracy silnika czterosuwowego, jednakże zamiast tłoka rozprężające się gazy spa­linowe obracają trójścienny wirnik, poruszający się wciąż w tym samym kierunku.
Niestety okazało się, że poważnym niedo­maganiem tego typu silnika jest zużywanie się kra­wędzi wirnika prowadzące do nieszczelności i przepływu gazów pomiędzy poszczególnymi częściami komory spalania. Silniki Wankla zuży­wają więcej paliwa od porównywalnych czterosuwowych silników tłokowych. Jednakże może w przyszłości uda się rozwiązać trudności kon­strukcyjne i w efekcie na bazie silnika Wankla otrzymamy wydajniejszy silnik benzynowy.

Podobne prace

Do góry