Ocena brak

Silnik szeregowy

Autor /NeusheNty Dodano /17.09.2005

1. Wartości zmierzone podczas zajęć:

Dane znamionowe silnika szeregowego:
Un= 250 [V]
In = 2,65 [A]
Pn = 0,45 [kW]
nn = 1100 [obr/min]
l = 1 [m]


a) dla napięcia U = 250 V

I1
[A] I2
[A] n
[obr/min] G
[g]
0,7 0,3 1855 50
0,8 0,4 1700 100
1,1 0,5 1600 190
1,6 0,6 1150 300
2,1 0,7 1050 460
2,8 0,8 960 670
3,2 0,8 940 800


b) dla napięcia U = 220 V

I1
[A] I2
[A] n
[obr/min] G
[g]
0,7 0,3 1600 50
1,0 0,4 1350 120
1,3 0,5 1200 170
1,7 0,6 1040 300
2,3 0,7 890 410
3,2 0,8 860 760

c) dla napięcia U = 200 V

I1
[A] I2
[A] n
[obr/min] G
[g]
0,8 0,3 1250 50
1,0 0,4 1125 110
1,4 0,5 1050 180
1,9 0,6 860 370
2,8 0,7 750 650
3,2 0,75 660 7402. Wartości uzyskane z obliczeń:

Obliczenia zrobiono na podstawie następujących wzorów zamieszczonych w skrypcie:

M=Gla) dla napięcia U = 250 V

I
[A] n
[obr/s] M
[Nm] P1
[W] P2
[W]
%
0,7 31 0,49 175 95,4 54,5
0,8 28 0,98 200 172,3 86,1
1,1 27 1,86 275 315,4 114,7
1,6 19 2,94 400 350,8 87,7
2,1 17 4,51 525 481,5 91,7
2,8 16 6,57 700 660,1 94,3
3,2 15 7,85 800 739,5 92,4

b) dla napięcia U = 220 V

I
[A] n
[obr/s] M
[Nm] P1
[W] P2
[W]
%
0,7 27 0,49 154 83,1 53,9
1 22,5 1,18 220 166,7 75,8
1,3 20 1,67 286 209,7 73,3
1,7 17 2,94 374 313,9 83,9
2,3 15 4,32 506 406,9 80,4
3,2 14 7,45 704 655,0 93,0

c) dla napięcia U = 200 V

I
[A] n
[obr/s] M
[Nm] P1
[W] P2
[W]
%
0,8 21 0,49 160 64,6 40,4
1 19 1,08 200 128,9 64,4
1,4 17 1,77 280 189,0 67,5
1,9 14 3,63 380 319,1 84,0
2,8 12,5 6,38 560 500,8 89,4
3,2 11 7,26 640 501,5 78,4

3. Wykresy charakterystyk elektromechanicznych.

a) wykres charakterystyk P =f(M) dla napięcia 250V, 220V i 200V.


b) wykresy charakterystyk n=f(M) dla napięcia 250V, 220V i 200V.
c) wykresy charakterystyk I =f(M) dla napięcia 250V, 220V i 200V.


d) wykresy charakterystyk =f(M) dla napięcia 250V, 220V i 200V.
e) wykresy charakterystyk n=f(I ) dla napięcia 250V, 220V i 200V.


4. Wnioski

Pomiary przeprowadzone przez nas mogą być obarczone błędem pomiarowym dlatego też po przeprowadzeniu obliczeń w jednym przypadku dla napięcia 250V sprawność silnika wynosi 114,7% więc ten wynik obliczeń należy traktować z przymrużeniem oka, bo oczywiście uzyskanie takiej sprawności przez silnik jest niemożliwe. W tym wypadku do pomiarów wykonywanych przez nas musiał się wkraść błąd pomiarowy, który spowodował uzyskanie po obliczeniach tak wysokiej sprawności silnika.
Z wykresów charakterystyk zrobionych przez nas na podstawie pomiarów i obliczeń wynika, że moc oddana P rośnie wraz ze wzrostem momentu silnika, również linie charakterystyki prądu wykazują tendencję do wzrostu czyli jeśli wzrasta moment silnika to wzrasta również prąd. Charakterystyka sprawności tez ma tendencję wzrostową chociaż już nie tak wyraźną jak wcześniej wspomniane charakterystyki. W charakterystyce sprawności widoczne są również spadki sprawnościale nie tak duże jak wzrosty. Natomiast w charakterystyce mechanicznej prędkość obrotowa maleje wraz ze wzrostem momentu silnika, a w charakterystyce prędkości obrotowej silnika od prądu twornika prędkość obrotowa silnika maleje wraz ze wzrostem prądu twornika.

Podobne prace

Do góry