Ocena brak

Silnik samolotu

Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012

Kiedy zrozumiano, na czym polega lot obiektu cięższego od powietrza, należało zastanowić się, jak w praktyce spowodować powstanie siły no­śnej. W wypadku lotów balonowych konstrukto­rzy statków powietrznych mogli zdać się wyłącz­nie na działanie prądów powietrza płynących w pożądanym kierunku. Jednak, chcąc latać sa­molotem, trzeba było znaleźć sposób na nadanie mu odpowiedniej prędkości, tak by na skrzydłach pojawiły się pożądane siły.
Wilbur i Orville Wright rozwiązali ten pro­blem stosując mały silnik, zaprojektowany tak, by był możliwie najlżejszy. Napędzał on zespół śmigieł, o przekroju zbliżonym do profilu skrzy­dła, które wirowały w płaszczyźnie pionowej z przodu samolotu. Wytworzony przez nie ruch powietrza do tyłu, na zasadzie równości akcji i re­akcji, powodował powstanie siły skierowanej przeciwnie, popychającej samolot do przodu,-a określanej mianem ciągu. Bracia Wright doko­nali pierwszego lotu na wyposażonym w silnik statku powietrznym 17 grudnia 1903 r. w Kitty Hawk w Północnej Karolinie. Ich,,Flyer" przele­ciał w ciągu 12 sekund dystans zaledwie 36 me­trów, jednak przełomowym osiągnięciem było udowodnienie słuszności zasad konstrukcji sa­molotów wynikających z praw fizyki.

Podobne prace

Do góry