Ocena brak

Silnik - Informacje ogólne

Autor /Jerry Dodano /04.10.2011

Maszyna przetwarzająca ciepło, energię elektr. lub mech. na pracę o postaci dogodnej do napędzania maszyn i urządzeń przem. (np. prądnic elektr., obrabiarek, pomp, dźwignic), roln. (np. kombajnów, młynów) lub komunik. (np. samochodów, samolotów, statków).

Do pracy silnika jest niezbędny ciągły dopływ energii, np. elektr. (silnik elektryczny), mech. (silnik wiatrowy, wodny), ciepła (silnik spalinowy, parowy). Energia mech. wytwarzana przez silnik jest przekazywana do urządzenia napędzanego za pośrednictwem części ruchomych silnika (np. za pomocą wirującego wału) albo sam silnik wywiera nacisk na urządzenie napędzane (np. silnik odrzutowy, silnik elektryczny liniowy). Wielkościami charakteryzującymi silnik są: moc, sprawność, prędkość obrotowa wału, moment obrotowy, siła ciągu itp.

Pierwszym zbudowanym silnikiem było koło wodne używane już w I w. p.n.e. w Azji Mniejszej. Pierwszą pracującą maszynę parową opatentowali 1705 T. Newcomen i J. Cowley, 1711 zainstalowali ją do pompowania wody w kopalni; bardziej uniwersalny silnik parowy zaprojektował 1763 I.I. Połzunow; 1732 po raz pierwszy silnik parowy został użyty do napędu maszyn o ruchu obrotowym; największe zasługi w rozwoju silników parowych położył J. Watt. W XIX w. nastąpił szybki rozwój silników elektrycznych i silników spalinowych tłokowych i turbin cieplnych.

Podobne prace

Do góry