Ocena brak

Sieci i sploty naczyniowe

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Zespolenia gałązek tętniczych z sobą lub też gałązek żylnych z sobą mogą być tak liczne, że powstaje cała sieć naczyń jednorodnych. Od sieci naczyń włosowatych różnią się one tym, że tutaj tętnice nie zbierają się w żyły, jak w układzie włosowatym, lecz przechodzą w ten sam rodzaj naczyń, z których powstały. Należy więc odróżniać sieci tętnicze (retia arteriosa) i sieci żylne (retia venosa). W cienkich blonkach są to rzeczywiste dwuwymiarowe sieci; w grubszych narządach układ oczek jest trójwymiarowy i dlatego stosowana jest też nazwa splotów zamiast sieci. Sploty tętnicze tego rodzaju znajdują się prawie we wszystkich narządach (z wyjątkiem płuc, nerek, śledziony i mózgowia), sieci np. w okostnej czy w oponie miękkiej. Są one przeważnie na granicy lub poniżej widoczności gołym okiem i stają się widoczne wtedy dopiero, kiedy silnie wypełnione są krwią. Większe sieci znajdują się w większych staw ach, zw łaszcza po stronic prostowników,, np. tętnicza sieć barkowa, sieć stawowa łokcia, sieć rzepki; zaopatrują one równocześnie okostną i staw. Przykładem sieci żylnej mogą być żyły na grzbiecie ręki, splotu żylnego — splot wiciowaty powrózka nasiennego.

Jeżeli kilka naczyń tego samego rodzaju uchodzi do sieci, wówczas kierunek prądu krwi w obrębie sieci może być zmienny, to znaczy, że jakaś tętnica wchodząca w skład sieci może być czy dopływem, czy odpływem. Kierunek prądu w obrębie tego samego naczynia nie jest w ięc stały. W naczyniach embrionalnych zmienia się on nieraz w krótkim czasie. Również u dorosłej osoby zmiana kierunku prądu może często zachodzić zarówno w sieciach tętniczych, jak i żylnych; w możliwości tej zmiany kierunku prądu w poszczególnych drogach można się dopatrywać istotnego znaczenia układu sieciowego.

Odmienną budowę mają tzw. sieci dziwne.

Podobne prace

Do góry