Ocena brak

SIĘ

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SIĘ (nominalizacja zaimka zwrotnego 'się', mającego formę biernika) fr. l'on; nm. das Man

Określenie wypreparowane z języka po­tocznego i zastosowane przez M. Heideg­gera {das Man), a także przez G. Marcela {l'on) na określenie funkcjonującego ano­nimowo w świadomości zbiorowej bez­osobowego podmiotu utartych -^ opinii, stereotypów i nawyków myślowych, ogól­nie przyjętych konwenansów. Wymienie­ni filozofowie interpretują „się" jako wy­raz nacisku grupy społecznej na jednostkę i zarazem jako miarę nieautentyczności jej życia (os—> autentyczność I lad).

Do góry