Ocena brak

Siateczka gładka

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

Siateczk a gładk a (reticulum agranulosum) jest to labirynt błon i rureczek silnie pofałdowanych. W komórkach syntetyzujących steroidy występują one częściej (znaleźć je można także w mięśniach poprzecznie prążkowanych i w komórkach wątrobowych) . Przypisuje się im powiązanie z enzymami syntetyzującymi i rozkładającymi glikogen oraz z syntezą steroidów. Ostatnio uważa się, że bezziarnista siateczka śródplazmatyczna ma związek z glikogenolizą, a nie z syntezą glikogenu, jak to poprzednio sądzono. Przypuszcza się, że odłączenie glukozy z glikogenu i wydzielanie jej na zewnątrz komórki może się odbywać za pośrednictwem bezziarnistej siateczki śródplazmatycznej , w której obecna jest glukozo-6-fosfataza. Enzym ten ma być zaangażowany czynnie w transpor -cie przez błony, regulując tym samym metabolizm glukozy w komórce.

Podobne prace

Do góry