Ocena brak

Shobena i Smitha model pamięci

Autor /gapcio Dodano /08.01.2013

Shobena i Smitha model pamięci - znany pod nazwą modelu PCM (ang. Feature Comparison Model), jest modelem -"-pamięci semantycznej, odwołującym sie do analizy cech pojęć (—modele cech); zakłada, że w pamięci semantycznej zostały zakodowane cechy pojęć, wśród których można wyróżnić cechy definiujące (najbardziej istotne) oraz cechy charakterystyczne (najbardziej typowe). Przestrzeń semantyczną tworzą zbiory wymiarów (cech), na których badani oceniają wzajemne podobieństwo analizowanych pojęć, należących do danej kategorii (np. „ssaki", „ptaki", „owoce", „warzywa"). Położenie danego pojęcia w przestrzeni semantycznej określa się np. przez analizę procesu podejmowania decyzji semantycznych (—decyzji semantycznej zadanie) w sytuacji oceny wzajemnego podobieństwa egzemplarzy pojęć (zadanie typu: „Oceń, czy dwa pojęcia A i B są takie same, czy różne ze względu na cechę x"). W ramach modelu FCM wyjaśniany jest efekt podobieństwa między pojęciami, a także — efekt typowości. Czas podejmowania decyzji semantycznej traktowany jest jako wskaźnik złożoności procesu analizy cech pojęć: zakłada się, że im krótszy czas, tym większe prawdopodobieństwo, że dwa przedmioty są egzemplarzami tego samego pojęcia,

Podobne prace

Do góry