Ocena brak

Sformułuj optimum Pareto i wykaż jego przydatność i ułomność z punktu widzenia oceny racjonalności makroekonomicznej systemu gospodarczego

Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012

 

Kryterium Pareto stwierdza, że jeśli dostępne zasoby zostały rozdzielone pomiędzy alternatywne cele, a dobrobyt ekonomiczny przynajmniej jednego członka społeczeństwa zwiększył się bez jednoczesnej redukcji dobrobytu pozostałych, to wówczas dobrobyt całego społeczeństwa zwiększył się.

W takim ujęciu zmianę w dobrobycie społeczeństwa utożsamia się z dobrobytem jednostek je tworzących. Tak więc optimum Pareto ma miejsce wówczas, gdy nie jest możliwa taka realokacja zasobów, która zwiększy dobrobyt ekonomiczny pewnej jednostki bez jednoczesnego zmniejszenia dobrobytu innej jednostki.

Podobne prace

Do góry