Ocena brak

SENSOWNOŚĆ

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SENSOWNOŚĆ ang. meaningfulness, sig-nificance

1. log. Właściwość każdego wyrażenia mającego -^ znaczenie (1); niekiedy: syn.-^ spójność (2) syntaktyczna.

  1. Właściwość działania celowego (ra­cjonalnego).

  2. metod. Sensowność empiry­czna (empirical meaningfulness) — właści­wość zdania spostrzeżeniowego polegają­ca na tym, że jest ono weryfikowalne em­pirycznie (R. Carnap).

  3. W fenomenologii: objawianie -^ sen­su (4).

Do góry