Ocena brak

Senat

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Senat jest drugą obok Sejmu izba parlamentu. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów.

Senat odgrywa znaczącą rolę w procesie legislacyjnym, tzn. procesie stanowienie prawa, aczkolwiek nie ma w nim głosu decydującego. Uprawnienia Senatu w tej dziedzinie zapewniają mu wpływ na treść uchwalanych ustaw, a nawet mogą pozwolić na zablokowanie uchwalonej przez Sejm ustawy. Zakres możliwości Senatu w tej dziedzinie związany jest z układem sił politycznych w Sejmie.

Senat wyraża swoje stanowisko w formie uchwały. Tryb pracy Senatu nad przedstawionymi mu ustawami i projektami innych aktów jest zbliżony do trybu pracy Sejmu. Główne zadanie przypada tu komisjom senackim, które przedstawiają następnie swoje stanowisko na plenarnym posiedzeniu Senatu.

Pracami Senatu kieruje jego marszałek, a w jego zastępstwie jego wicemarszałkowie.

Senatorowie pochodzą z powszechnych, bezpośrednich wyborów odbywających się łącznie z wyborami do Sejmu

Kadencja Senatu kończy się równocześnie z kadencją Sejmu.

 

Podobne prace

Do góry