Ocena brak

SEMIOZA

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SEMIOZA <gr. semeiosis = oznaka, wska­zywanie) ang. semiosis

W ^ semiotyce — proces funkcjonowa­nia czegoś w roli -^ znaku (1), np. pełnie­nie przez znak (w sytuacji komunikacyjnej) funkcji -^ oznaczania (1), konotowania (-> konotacja), denotowania (—> denotacja /1 /), ^ wyrażania, symbolizowania, —> reprezentowania (2), itd., a więc funkcji obejmowanych wspólną nazwą funkcji semiotycznych.

Do góry