Ocena brak

Selektywność pestycydu

Autor /aureLL Dodano /27.03.2013

Zdolność wybiórczego działania pestycydu tylko na niektóregatunki agrofagów, przy braku działania nainne gatunki. Przykładem jest pirymikarb,stosowany niemal wyłącznie przeciwko mszycom.S. jest niezbędną cechą roln. stosowaniap., zwł. herbicydów.

Rozróżnia się herbicydy o szerokim zakresie działania – niszczące wielegatunków chwastów jedno- i dwuliściennych (np. Afalon, Treflan, Racer) i herbicydy o wąskimzasięgu – przeznaczone do niszczeniatylko jednego gat. lub kilku gat. o zbliżonych właściwościach biol. (np. Lontrel, Illoxan,Targa, Fusilade).

Podobne prace

Do góry