Ocena brak

Selekcja

Autor /aureLL Dodano /27.03.2013

1. w nasiennictwie, wybór osobnikówpożądanych lub usuwanie niepożądanych.Wyróżnia się s.:

1) negatywną, polegającą nausuwaniu z łanu plantacji nasiennej osobnikówwyróżniających się niepożądanymi cechamieliminując je z dalszej hodowli lub z rozmnażania materiału siewnego; s.n. polega na niszczeniu w łanie pojedynczych chorych roślin zwidocznymi objawami choroby, ale w momencie,gdy patogen nie wytworzył jeszczezarodników;

2) pozytywną, polegającą na wyborzepojedynczych roślin wyróżniających siępożądanymi cechami, które stanowić mogąmateriał wyjściowy do dalszej hodowli w celuuzyskania nowych odmian, albo wysokiej jakościmateriał siewny do dalszego rozmnażania.

2. w zootechnice, wybór zwierząt do rozpłodu.S. nie powoduje powstawania nowychgenów, ale decyduje o przeżywalności określonychgenotypów, a tym samym o wzrościefrekwencji określonego genu. W praktycznej hodowli stosuje się cztery rodzaje s.:

1) wstępną,prowadzoną wśród młodych zwierząt; jejkryterium jest wynik oceny stanu zdrowia,pokroju, konstytucji, rodowodu, tempa wzrostui rozwoju;

2) masową, stosowaną po zakończeniucałego cyklu produkcyjnego bądźjego części; kryterium stanowi tu wynik produkcjiwłasnej osobników lub ich reakcja natest bądź ocena pokroju;

3) indywidualną, stosowanąw przypadku, gdy znane jest pochodzeniezwierząt (rodowód); dodatkową informacjęo wartości osobnika jest produkcja jegoprzodków, która łącznie z wynikami kontrolijego własnej wydajności zwiększa skutecznośćs.;

4) rodzinową, stosowaną w stadach, w którychprowadzona jest hodowla na rodziny;polega ona na zatrzymywaniu do reprodukcjiwszystkich członków rodziny, której średnia wartości fenotypowej selekcjonowanej cechy jest najwyższa oraz na eliminowaniu rodzin,których średnia nie jest zadowalająca.

Podobne prace

Do góry