Ocena brak

SD - (Sicherheitsdienst - Służba Bezpieczeństwa SS)

Autor /malolat Dodano /28.02.2011

Partyjna służba bezpieczeństwa (wywiad i kontrwywiad) *SS wy­wodziła się ze służby informacyjnej Ic, zorganizowanej w 1931 r. przez Reinharda *Heydricha na polecenie Heinricha *Himmlera. Jej trzon sta­nowili oficerowie SS działający w Urzędzie Służby Bezpieczeństwa oraz podległych placówkach SD przy nadokręgach i okręgach SS. W pierwszych latach istnienia SD działała jako organizacja ochrony partii nazistowskiej, a po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera uma­cniała system faszystowski w Niem­czech. Od chwili utworzenia 27 września 1939 r. Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (*RSHA), który połączył SD z Sipo (policją bezpieczeństwa), działal­ność SD realizowana była w trzech wchodzących w jego skład urzę­dach: III - działalność wewnątrz kraju, VI - działalność za granicą, VII - badania naukowe.

W lutym 1944 r., równocześnie z usunięciem Wilhelma *Canarisa, przejęła nie­malże całkowicie agendy *Abweh-ry. Międzynarodowy Trybunał Woj­skowy w *Norymberdze uznał SD za organizację przestępczą.

Podobne prace

Do góry