Ocena brak

Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego

Autor /kajtek Dodano /20.12.2012

Przerwanie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego objaw ia się położonym dy-stalnie powiększeniem obwodu mięśnia. Bliskie sąsiedztwo anatomiczne wewnątrzsta-wowej części ścięgna ze sklepieniem głowy kości ramiennej powoduje, iż bierze ono udział w powstawaniu zmian zwyrodnieniowych w przestrzeni podbarkowej. Przerwanie ścięgna głowy długiej mięśnia dw uglowego często towarzyszy uszkodzeniu pierścienia rotatorów.

Izolowane zapalenia ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego (tenosynovitis bi-cipitalis) pojawiają się stosunkowo rzadko. U młodych chorych mogą powstać w czasie uprawiania tenisa, wykonywania rzutów lub w następstwie uderzeń. Przemieszczenie z rowka ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego jest w większości przypadków trudne do zaobserwowania. Umożliwia to grupa specyficznych testów pozwalających ocenić uszkodzone ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego. W takich przypadkach nie stwierdza się przemieszczonego dystalnie brzuśca mięśnia dwugłowego, lecz typowe niewielkie przykurcze i/lub przeskakiwanie ścięgna.

Podobne prace

Do góry