Ocena brak

Ściany jamy pachowej

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

Ścianę dolną, czyli podstawę, która stanowi sklepienie dołu pachowego, tworzy powięź pachowa oraz pokrywająca ją skóra; jest ona ograniczona z przodu przez m. piersiowy większy, z tyłu przez m. najszerszy grzbietu, przyśrodkowo zaś przez m. zębaty przedni. Ścianę przednią jamy pachowej tworzą m. piersiowy większy i m. piersiowy mniejszy, ścianę tylną — mm. najszerszy grzbietu. obły większy i podłopatkowy, ścianę przy środkową — m. zębaty przedni.

Na brzegu bocznym, utworzonym przez ścianę przednią i tylną, znajduje się w części górnej głowa i szyjka chirurgiczna kości ramiennej, a wzdłuz niego ciągnie się m. kru-czo-ramienny wraz z głową krótką m dwugłowego; nieco przyśrodkowo i do tyłu od nich biegną wielkie naczynia i nerwy dążące do ramienia. Wierzchołek piramidy pachowej sięga u góry. mniej więcej w połowie długości obojczyka, do szczelin mm. pochyłych, przedniej i tylnej, nad powierzchnią górną pierwszego żebratędy splot ramienny i naczynia podobojczykowe zstępują do jamy pachowej, gdzie te ostatnie otrzymują nazwę naczyń pachowych

Jama pachowa stanowi wielką przestrzeń łącznotkankową łączącą się z sąsiednimi przestrzeniami. W ścianie tylnej są dwa większe szczelinowate otwory (otwór pachowy boczny i przyśrodkowy), które łączą jamę pachową z przestrzenią podnaramienną i z przestrzenią podgrze-bieniową. Oba otwory pachowe leżą przy brzegu bocznym łopatki; są one od siebie odgraniczone ścięgnem głowy długiej m. trójgłowego ramienia. Otwór pachowy boczny albo czworoboczny (foramen axillare laterale s. ąuadrangulare) jest ograniczony od strony bocznej szyjką chirurgiczną kości ramiennej, przyśrodkowo — głową długą m. trójgłowego, u góry m. obłym mniejszym, u dołu — m. obłym większym. Otwór pachowy przyśrodkowy albo trójboczny (foramen axillare mediale s. triangulare) jest ograniczony ze strony bocznej głową długą m. trójgłowego, u góry — m. obłym mniejszym, u dołu — m. obłym większym. Przez otwór pachowy boczny przechodzi nerw pachowy, tętnica i żyły okalające ramię oraz naczynia chłonne. Przez otwór pachowy przyśrodkowy przechodzą tętnica i żyły okalające łopatkę i naczynia chłonne.

Podobne prace

Do góry