Ocena brak

Ściana przewodu wątrobnego, żółciowego wspólnego i pęcherzykowego

Autor /abibigail Dodano /10.01.2012

Ściana przewodu wątrobnego, żółciowego wspólnego i pęcherzykowego zbudowana jest na ogół podobnie jak ściana pęcherzyka żółciowego. Składa się ona z dwóch warstw.

Błona śluzowa tworzy warstwę wewnętrzną; jest ona pokryta, tak jak w pęcherzyku żółciowym, wysokim nabłonkiem wałeczkowatym, który spoczywa na blaszce właściwej. Komórki nabłonka zawierają liczne ziarenka i przypuszczalnie wydzielają śluz. Poza tym znajdują się tu liczne drobne gruczoły śluzowe, tzw. gruczoły przewodów żółciowych, których nie ma w błonie pęcherzyka żółciowego z wyjątkiem szyjki. W przewodzie żółciowym wspólnym, jeżeli nie zawiera on żółci, pod wpływem skurczu mięśniówki błona śluzowa układa się w podłużne fałdy, na których i między którymi licznymi otworkami uchodzą gruczoły przewodów żółciowych.

Błona mięśniowa, podobnie do błony mięśniowej pęcherzyka żółciowego, jest bogato przemieszana tkanką łączną; niektórzy autorzy nazywają ją błoną włóknisto-mięśniową (tunica fibroinuscularis). Włókna mięśniowe układają się okrężnie, skośnie i podłużnie, wytwarzając różnokształtne sicci. Zasługuje na uwagę, że mięśniówka pęcherzyka i przewodów żółciowych, z wyjątkiem ujścia przewodu żółciowego wspólnego, nic tworzy całkowitych warstw mięśniowych; między włóknami występują bardzo liczne miejsca całkowicie pozbawione mięśniówki. Gdzie nie ma jednak mięśniówki, również ruchy robaczkowe nie mogą występować i czynnie pobudzać przepływu żółci.

W odległości 1/2 do 1 cm przed ujściem przewodu żółciowego wspólnego do dwunastnicy włókna mięśniowe okrężne wytwarzają zamknięty pierścień mięśniowy, który przy samym ujściu na uchyłku Yatcra silnie grubieje, tworząc tzw. zwieracz Oddiego (sphinder Oddi). Dzięki temu urządzeniu może być regulowany dopływ żółci do dwunastnicy. Zwieracz zaopatrzony jest w antagonistyczne włókna nerwowe współczulnc i przywspółczulne. Również przewód trzustkowy u swego ujścia ma pierścień mięśniowy tylko nieco krótszy.

Podobne prace

Do góry