Ocena brak

Ściana dolna (podstawna) czaszki

Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013

Stanowi powierzchnię zewnętrzną podstawy czaski. Jest ograniczona od przodu wyrostkami zębodołowymi szczęki, od tyłu kresami karkowymi górnymi kości potylicznej, bocznie natomiast wyrostkami zębodołowymi szczęki, dolnym brzegiem kości jarzmowej i łukiem jarzmowym oraz wyrostkiem sutkowa tym kości skroniowej.

Podniebienie kostne, stanowiące przednią część podstawy czaszki, tworzą wyrostki podniebienne obu szczęk oraz blaszki poziome kości podniebiennych, połączone szwami podniebiennym pośrodkowym i poprzecznym. W podniebieniu kostnym, w jego tylno-bocznym kącie, znajduje się obustronnie otwór podniebienny większy, a ku tyłowi od niego otwory podniebienne mniejsze. Prowadzą one do kanałów podniebiennych dla jednoimiennych naczyń i nerwów.

W części środkowej brzegu tylnego podniebienia kostnego leży kolec nosowy tylny. Nad tylnym brzegiem podniebienia kostnego występują dwa otwory przedzielone lemieszem, tworzące nozdrza tylne lub otwory nosowe tylne. Bocznie od nozdrzy tylnych znajduje się blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowa tego. Obie blaszki wyrostka skrzydłowa tego otaczają dół skrzydłowy, przy czym blaszka przyśrodkowa (druga to boczna) kończy się haczykiem skrzydłowym.W podstawie czaszki trzy otwory zasługują na szczególną uwagę. Otwór zewnętrzny kanału tętnicy szyjnej, otwór szyjny i otwór wielki.

Ku tyłowi powierzchnię dolną podstawy czaszki tworzą powierzcnie dolne skrzydeł większych kości klinowej, część trzonu kości klinowej, powierzchnie dolne kości skroniowych oraz kości potylicznej. W środku części podstawnej kości potylicznej znajduje się guzek gardłowy. Przy nasadzie skrzydła większego kości klinowej występuje otwór owalny, a bocznie i od tyłu od niego otwór kolcowy. Na powierzchni dolnej kości skroniowej znajduje się dół żuchwowy, przez który przebiega szczelina skalisto bębenkowa. Bocznie od dołu żuchwowego leży wyrostek sutkowaty, a ku tyłowi wyrostek rylcowaty, między nimi zaś otwór rylcowo-sutkowy.

Otwór poszarpany znajduje się przy podstawie wyrostka skrzydłowa tego, a ku tyłowi od niego leży otwór wewnętrzny kanału tętnicy szyjnej. Bocznie od otworu poszarpanego przebiega półkanał trąbki słuchowej. Otwór szyjny ograniczony jest przez kość potyliczną oraz część skalistą kości skroniowej. W otworze tym przebiegają nerwy czaszkowe IX, X, XI, żyła szyjna wewnętrzna, zatoka skalista dolna, oraz tętnica oponowa tylna.

Szczelina skalisto-potyliczna znajduje się między piramidą kości skroniowej a kością potyliczną. W obrębie kości potylicznej znajduje się otwór wielki, przez który przechodzą: rdzeń przedłużony, tętnice kręgowe, nerwy dodatkowe (XI), tętnice rdzeniowe oraz sploty żylne. Bocznie od kłykci potylicznych leży wyrostek szyjny, którego podstawę przebija kanał nerwu podjęzykowego, a od tyłu od niego biegnie kanał kłykciowy. Ku tyłowi od otworu wielkiego znajdują się grzebień potyliczny zewnętrzny oraz guzowatość potyliczna zewnętrzna.

Podobne prace

Do góry