Ocena brak

Ściąga - zasoby i walory turystyczne

Autor /grainuini Dodano /16.02.2005

Zasoby turystyczne to obiektywnie występujące elementy środowiska przyrodniczego i społecznego, która dopiero po dokonaniu przez turystę odpowiedniej oceny mogą stać się walorami turystycznymi. Walory – inaczej dobra turystyczne – mogą być stworzone przez naturę lub przez człowieka i stanowią cel podróży turystycznych. Wypoczynkowe(cechy środowiska przyrodniczego: klimat, szata roślinna, występowanie wód pow., mały stopień urbanizacji) Krajoznawcze (przyrodnicze i antropogeniczne) Specjalistyczne(elementy i cechy środ. Przyr., które umożliwiają uprawianie tur. Specjalistycznej np. wspinaczka, kajakarstwo) Podział zas i wal środ 1) a) osobliwości flory i fauny(Puszcza Białowieska – rezerwat żubrów) b) osobliwości przyr. nieożyw: wąwozy, doliny, przełomy rzeczne(wąwoz Ordesa, Wielki Kanion) formy skalne i grupy skał(Błędne Skały, Skalne Miasto) wodospady, źródla, wywierzyska(Siklawa, Lodowe Źródło w Kościeliskiej) jaskinie i groty(Niedzwiedza, Lodowa) głazy narzutowe i głazowiska(Derborence, Szwaj, PN Peneda Geres Portugalia) inne obiekty geologiczne(Etna, skamieniały pień sekwoi Lesvos, grecja) 2) ukszatłtowane przy udziale człowieka parki zabytkowe, arboreta, ogr. Dendro.(Ogród Jap., Central Park) ogr. Botaniczne i zoo(Keukenhof, Holandia) punkty widokowe; parki narodowe; parki krajobraz. Zasoby i walory kulturowe: Zabytki arch. i budownictwa(Wieża Eifla) Zab. Dzialanosci gosp. I techniki(Kanał Augustowski, Wiadukt w Stanczykach) Muzea i rezerwaty archeologiczne(MA gdansk, Krakow) Muzea etnograficzne, skanseny, ośrodki twórczości ludowej(Skansen Wsi Słowińskiej, Kluki. Kaszubski Park Etnograficzny Wdzydze Kiszewskie) Muzea sztuk i wnetrz, zbioty art.(Luwr, Rijksmuseum Amsterdam) Muzea biograficzne(Dom muzeum Rembrandta Amsterdam, Jana Kasprowicza Zakopane) Muzea specjalistyczne i obiekty unikatowe(M. Olimpijskie Lozanna, M Azulejos Lizbona) Obiekty historyczno wojskowe(twierdza Klodzka, Srebrna Góra, wzdłuż liniii Maginota) Miejsca i muzea martyrologii(MM w Luboniu, Auschwitz) Wspolczesne imprezy kulturalne i festiwale(Woodstock, Cannes) Miejsca pielgrzymkowe(Fatima, Lichen, Lourdes) Inne rodzaje walorów antropogenicznych: Parki rozrywki w tym p. miniatur Obiekty kulturalno widowiskowe Targi i wystawy Lokale gastronomiczne Centra handlowe Miejsca spoczynku slawnych osob Specyficzne dzielnice i ich atrakcje

Podobne prace

Do góry