Ocena brak

SCHÓNBRUNN, rezydencja Habsburgów pod Wiedniem

Autor /Cieszygor123 Dodano /14.06.2013

15 XII 1805 doszło tu do podpisania traktatu między Prusami a Francją. W przeddzień bitwy pod Austerlitz prus. min. Haugwitz przybył do Austrii, gotów ogłosić przystąpienie Prus do trzeciej koalicji, zgodnie z postanowieniami tajnego traktatu z Poczdamu.

Na wieść o klęsce Rosjan i Austriaków zasadniczo zmienił swe stanowisko i zdecydował się podpisać traktat z Francją, na mocy którego Prusy oddawały ks. Neu-chatel (otrzymał je marsz. Berthier) oraz margrab-stwa Ansbach i Bayreuth (przyłączone do Bawarii), Bawaria przekazywała Francji ks. Bergu (dostał je wraz z Kliwią marsz. Murat). Prusy miały otrzymać Hanower, niedawną posiadłość króla ang.

Traktat pokojowy zS., zw'any też pokojem wiedeńskim, podpisany 14 X 1809 przez Francję i Austrię, kończył wojnę 1809. Austria oddawała Bawarii Salzburg i dolinę rz. Inn. Traciła też Triest, Friuli i Chorwację, którą Napoleon połączył z Dalmacją, tworząc Prowincje Iliryjskie. Tzw. Nowa Galicja, czyli III zabór austriacki, została przyłączona do Ks. Warszawskiego jako dep. krakowski, radomski, lubelski i siedlecki.

Okręg tarnopolski, czyli najdalej na wsch. położona część Starej Galicji, przypadł Rosji jako wynagrodzenie za jej pozorowane wsparcie dla Francji w tej kampanii. Austria zobowiązała się też spłacić to, co pozostało z kontrybucji nałożonej przez Napoleona na ziemie okupowane przez WA. Monarchia habsburska utraciła 4 min poddanych, a więc szóstą część ogólnej liczby ludności.

W S. 16 V 1809 został też podpisany przez Napoleona dekret, na mocy którego Rzym został przyłączony do cesarstwa. Była to reakcja na doniesienia, że papież Pius VII otwarcie sprzyja Austrii.

Podobne prace

Do góry