Ocena brak

SCHEDEL, Szedel, MIKOŁAJ ALEKSANDER

Autor /jota11 Dodano /27.03.2012

SCHEDEL, Szedel, MIKOŁAJ ALEKSANDER, ur. ok. 1650, zm. ok. 1701, poeta, drukarz. Syn Krzysztofa, drukarza krak., studiował w Akad. Krak.; wraz z bratem Jerzym Romualdem 1653 odziedziczył oficynę, którą od 1684 prowadził samodzielnie, a ponadto od 1688 zarządzał drukarnią po W. Góreckim, którą nabył ok. 1695. Nosił tytuł Jego Król. Mości Ordynaryj-nego Typografa i do 1701 posiadał przywilej na druki urzędowe. W 1687 ławnik miejski, 1697 przewodniczył radzie. Obok panegirykówr - na cześć akademików: J. Gostumiowskiego (1665) i J. Januszowica (1678) - napisał oktawą poemat opisowy Muza z Helikonu na wieczny aplauz wjazdu i aktu koronacji... Augusta II (Kr. 1697). Wśród ok. 260 druków swej oficyny wydał m. in. W. Kochowskiego Annalium Poloniae Climacter primus (1683) oraz Climacter secundus (1688), Poczet herbów W. Potockiego (1696), szereg kalendarzy, a wśród dzieł dewocyjnych -> Żywot Pana Jezusa (1688), przeróbkę z B. Opecia.

Poeci baroku 2. SPKP (K. Korotajowa).

Podobne prace

Do góry