Ocena brak

Scharakteryzuj zadania przedlekcyjne (planujące) w modelu podającym. Na czym polega ich związek z prowadzeniem lekcji

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

1. nauczyciel musi ustalić cele i dobrać odpowiednie treści:

3 rodzaje wiedzy:

a)wiedza deklaratywna- to wiedza o czymś lub wiedza, że coś jest prawdą.

b)wiedza proceduralna- to wiedza jak coś zrobić

c)wiedza kontekstowa- to wiedza kiedy posłużyć się określoną wiedzą deklaratywną i proceduralną

2. ustalenie wiedzy uprzedniej uczniów i struktur poznawczych wiążących się z przewidywanym materiałem nauczania

3. wybranie odpowiedniego czynnika organizującego materiał oraz wywołanie nastawienia

4. zaplanowanie czasu i przestrzeni

5 .zapowiedź organizująca-wypowiedź nauczyciela poprzedzająca prezentację materiału nauczania.

Na czym polega ich związek z prowadzeniem lekcji??

Do góry