Ocena brak

Scharakteryzuj zadania przedlekcyjne planujące i polekcyjne w modelu nauczania bezpośredniego ukazując ich związek z całym tokiem lekcji

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Zadania przedlekcyjne:

  1. opracowanie celów- poprawnie postawione cele dotyczą uczniów i określają odpowiedni poziom wykonania

  2. analiza zadań – zadania złożone należy podzielić na sensowne części składowe, należy pamiętać, ze większość umiejętności składa się z innych prostszych i że uczeń nie może nauczyć się umiejętności póki nie opanuje jej części składowej

Zadania polekcyjne:

  1. organizacja samodzielnych ćwiczeń. Większość zawiera się w pracy domowej, która stanowi okazję do posługiwania się nową wiedzą i umiejętnościami.

  2. Kontrola opanowania wiedzy i umiejętności – powinna opierać się na testach sprawnościowych

Do góry