Ocena brak

Scharakteryzuj zadania polekcyjne w modelu podającym, ukazując ich związek z informacją zwrotną

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

  • znalezienie odpowiednich metod kontroli przyswajania wiedzy

  • należy sprawdzić opanowanie głównych idei

  • kontrola i ocena opanowanego materiału

  • sprawdziany i oceny- sposób dostarczania informacji zwrotnych

  • nauczyciel powinien informować uczniów co będzie na sprawdzianie

  • informacja zwrotna?????

Do góry