Ocena brak

Scharakteryzuj okres dorastania człowieka

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Okres ten zwany jest również okresem młodzieńczym. Trwa do osiągnięcia ostatecznej wysokości ciała; podaje się też, że okres ten trwa od momentu uzyskania pełnej dojrzałości płciowej do całkowitego ustania procesów kostnienia. W okresie tym kończy się wiec proces różnicowania większości tkanek, w tym tkanki kostnej, odpowiedzialnej za ustalenie ostatecznych wymiarów ciała, utrwala się ukształtowanie budowy ciała charakterystycznej dla obu płci, a szczyt rozwoju osiąga większość funkcji fizjologicznych i biochemicznych.

Wiek, w którym ustają przyrosty wysokości ciała jest silnie zróżnicowany i zależy od tempa dojrzewania jednostki. Jako górną granicę ustania przyrostów wysokości ciała młodzieży miejskiej przyjmuje się wiek 17-18 lat dla dziewcząt i 18-19 lat dla chłopców, dla młodzieży wiejskiej granice te należy przesunąć o 1-2 lata później. Niekiedy pewne niewielkie zwiększanie się wysokości ciała notowane jest do 27 roku życia.

W sferze rozwoju motorycznego okres młodzieńczy cechuje powrót do równowagi między procesami pobudzenia i hamowania i ukształtowanie się motoryczności pełnej, zrównoważonej, z dużym bogactwem ruchów i wysokim poziomem zdolności motorycznych. Bardzo wyraźnie zaznacza się w tym okresie zróżnicowanie motoryczności w zależności od płci, trybu życia i wykonywanego zawodu.

Wraz z zakończeniem okresu młodzieńczego kończy się okres przewagi procesów anabolicznych nad katabolicznymi. Organizm wchodzi w fazę względnej równowagi metabolicznej.

Podobne prace

Do góry