Ocena brak

Scharakteryzuj instytucję przejęcia i przekazania ścigania

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Przejęcie ścigania - polega na złożeniu wniosków do właściwego organu państwa obcego o przekazanie do Polski ścigania karnego obywatela Polskiego, który w tym państwie popełnił przestępstwo. Z tym wnioskiem występuje minister Spraw Zagranicznych. Państwo obce nie będące zainteresowanym taką sprawą, może z własnej inicjatywy przejąć ściganie.

Przekazanie ścigania - polega na zrezygnowaniu z postępowania karnego przeciwko cudzoziemcowi, który popełnił przestępstwo w Polsce i wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu obcego o przeprowadzenie w tym państwie postępowania karnego.

Podobne prace

Do góry