Ocena brak

Scharakteryzuj i porównaj strukturalne modele pamięci: ultrakrótkotrwałej, krótkotrwałej i trwałej

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

Pamięć ultrakrótka (sensoryczna):

*Odkryta przez Sperlinga w 1960 r.

*Pamięć ta jest pamięcią specyficzną dla modalności (pamięć ikoniczna, fonematyczna i echoniczną)

*Charakteryzuje się stosunkowo dużą pojemnością (ok. 1/3 spostrzeganych bodźców dla pamięci ikonicznej, natomiast tylko ostatni dźwięk dla pamięci echonicznej)

*Czas przechowywania to ok. 0,5 do 2 s.

*Przechowywane są w niej informacje niezbędne dla sformatowanie spostrzeżenia, stanowi rodzaj bufora poznawczego

*Pamięć sensoryczna przechowuje głównie informacje o fizycznych cechach bodźca, nie rejestruje ich znaczenia

Pamięć krótkotrwała: *Badania nad pamięcią krótkotrwałą to badania z początków psychologii poznawczej

*Wg Millera pojemność pamięci krótkotrwałej to ok. 7 (plus/minus 2) „kęsy” albo elementy informacji

*Klasyczna metoda określania pamięci krótkotrwałej: badanemu czyta się szeregi słów, liter albo cyfr o coraz większej długości i sprawdza się jaki jest najdłuższy szereg jaki badany może powtórzyć

*Nowe badania wykazują, że pojemność pamięci krótkotrwałej może być mniejsza niż dotychczas sądzono (ok. 80 bitów)

*Czas przechowywania informacji szacuje się na kilkanaście sekund, przy czym w różnych opracowaniach podawany czas jest różny (wynika to ze stosowania w warunkach naturalnych powtórek wewnętrznych, tj. wielokrotnego wprowadzania materiału do pamięci krótkotrwałej)

*Informacje są kodowane w postaci akustycznej

*Pamięć ta nie polega jednak jedynie na mechanicznym powtarzaniu- ludzie spontanicznie grupują materiał pamięciowy na większe jednostki co ułatwia zapamiętywanie, a grupowanie to może polegać na zasadzie wykorzystywania już istniejących zasobów pamięciowych

*Badania wykazały, że w tym typie pamięci może być również podświadomie kodowane znaczenie materiału

*nformacje nie opuszczają pola świadomości

Pamięć trwała:

*Pamięć ta odnosi się do przeszłości mniej, lub bardziej odległej i przez to jest najbliższa potocznemu rozumieniu pamięci

*Jej pojemność jest najprawdopodobniej nieograniczona

*Informacje są zapisywane nie tylko w postaci twierdzeń opisujących relacje między pojęciami, ale także w postaci obrazów, które cechują się bardzo dużą zawartością informacyjną

*Czas przechowywania informacji również jest bardzo długi, a być może praktycznie nieograniczony- być może zapominanie ma charakter pozorny- informacja jest na stałe przechowywana, ale brakuje do niej dostępu (świadczyć może o tym zjawisko reminiscencji, czyli odzyskiwanie informacji, które zostały zapomniane)

*Informacje zapamiętujemy już od początku naszego życia, ale nie są one dostępne pamięci świadomej, ponieważ świadomość wymaga operowania językiem

*Pamięć doświadczeń związanych z ludźmi jest wyjątkowo trwała

*Ludzie starają się wykorzystywać ekonomicznie zasoby pamięci przez zapisywanie w niej informacji w sposób zorganizowany (grupowanie w większe całości, zasadą grupowania jest znaczenie)

*W pamięci trwałej zapisane są informacje pochodzące z różnych modalności zmysłowych, wykorzystuje więc różne sposoby kodowania

Pamięć sensoryczna /P krótkotrwała/P trwała;

POJEMNOŚĆ: ok. 18 elementów (zmienna w zależności od rodzaju badania)/ 7 (plus/minus 2) elementy (Miller), 80 bitów (Lehr)/ Praktycznie nieograniczona;

 CZAS PRZECHOWYWANIA: 0,5 s.- 2s./ 15-18 s. (może ulec wydłużeniu dzięki wewnętrznym powtórkom/ Praktycznie nieograniczony;

FORMAT ZAPISYWANYCH INF: Wzrokowy lub słuchowy (możliwe inne modalności)/ Akustyczny, możliwy semantyczny/ Semantyczny, możliwy też w różnych modalnościach;

ZAPOMINANIE: Zanikanie, efekt maskowania/ Zanikanie, interferencja/ Brak dostępu;

KONTROLA SPRAWOWANA PRZEZ PODMIOT NAD DANYM RODZAJEM PAMIĘCI: brak/ Powtórki wewnętrzne/ Bardzo duża

Podobne prace

Do góry