Ocena brak

Scharakteryzować krąg społeczny

Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012

Kręgi społeczne - są to niewielkie zbiorowości opierające się na bezpośrednich stycznościach, wypływających ze słabej więzi instytucjonalnej i nie posiadające wyraźnej zasady odrębności ani innych komponentów konstytuujących grupę. Brak wyraźnej zasady odrębności sygnalizuje, że krąg ma płynny skład członkowski i niesformalizowane członkostwo.

Zasadniczą funkcją kręgów jest wymiana poglądów i formowanie opinii. Dlatego mówi się że kręgi są zbiorowościami dyskutującymi. Nie podejmują wprawdzie żadnych decyzji, ale współwyznaczają je przez kształtowanie opinii i postaw, w pewnym sensie ukierunkowują proces decyzyjny. Dlatego kręgi odrywają ważną misję w środowiskach artystycznych i intelektualnych, a zwłaszcza politycznych.

Podobne prace

Do góry