Ocena brak

Sceptycyzm jako młodszy pirronizm

Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012

Cynicy i epikurejczycy stanowią w omawianym przez nas okresie nurt słabyi marginalny Akademię Platońską ogarnia coraz wyraźniej dogmatyzm łączącypierwiastki stoickie, platońskie i eklektyczne, przeciwko któremu narasta opozycjaw postaci sceptycyzmu.

Trzy nazwiska wyznaczają dzieje filozofii sceptycznej w t ym okresie: Ainezydemos,Agryppa oraz Sekstus Empiryk. Przeciwstawiając się fali dogmatyzmu,sceptycy tego okresu, w przeciwieństwie do sceptycyzmu akademickiego(Arkezylaos i Karneades), nawiązują do początków, czyli do Pirrona.

Podobne prace

Do góry