Ocena brak

Scentralizowane kierowanie ruchem kolejowym

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

W systemie blokady automatycznej wszystkie urządzenia przytorowe, takie jak zwrotnice, czujniki i sygnały są włączone w jeden obwód elektroniczny dzięki czemu pociągi mogą za­chowywać minimalne odstępy pomiędzy sobą. Dodatkowym zabezpieczeniem jest układ au­tomatycznego zatrzymywania pociągu (ATS), który chroni przed skutkami błędów maszyni­sty, mogących powstać przez zapomnienie, nieświadomość lub choćby atak serca. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu maszynista sam nie zatrzyma pociągu pod czerwonym sygnałem, ATS włączy hamulce automatycznie.
Przejazd pociągu przez odcinek powoduje powstanie sygnału elektrycznego, alarmujące­go sąsiednie odcinki aż do chwili jego opuszczenia. Wykorzystanie szyn do przesyłania in­formacji pomiędzy pociągami a dyspozytora­mi leży również u podstaw najnowocześniej­szego systemu scentralizowanego kierowania ruchem (CTC), który łączy w sobie osiągnię­cia systemów starszych. Jest on wykorzysty­wany do nadzoru dużych odcinków sieci kole­jowej i jednoczesnej obserwacji pociągów. Każdy z pociągów jest w nim oznaczony swo­im własnym numerem, wyświetlanym na elek­tronicznym schemacie sieci, dzięki czemu wiadomo, gdzie który z nich się znajduje.

Podobne prace

Do góry