Ocena brak

SCENARIUSZE NOWEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

Autor /adas Dodano /29.03.2011

W XX w. Trzeba było wybudować nowy ład międzyn. nie wypracowano całości wizji nowego ładu, początkowe propozycje były nie rozbudowane, najważniejsze z nich to Nowa Pentarchia, Pax Consortis, Bigemonia, Pax Nipponica i System Unipolarny. Nową wizję ładu można porównać do zbliżonego modelu ideału stanu stos. międzyn. Taki system jest wsparty na fundamencie polit. – prawnym, ekonom. i cywilizacyjnym. Członkowie społeczności korzystają z bezpieczeństwa a współżycie międzyn. opiera się na łagodzeniu sporów i ograniczaniu konfliktów.

Budowa ładu jest rozłożonym w czasie wielofazowym procesem od inicjacji postulatów do budowy struktur organizacyjnych po kres. Powojenny ład nie dawał podstaw do budowy nowego ładu. W pierwszej połowie lat 70- tych nie było przesłanek do przekształcenia dwubiegunowego świata w wielobiegunowość ale chaos który powstał z upadkiem komunizmu dał społeczności podstawę do ustanowienia nowego ładu ( koncepcji ).Należą do nich pomysł Nowej Pentarchii – zakładał że doskonały jest system nad którym czuwa 5 ośrodków sił ( USA, CHINY, UE, JAPONIA, ROSJA ) zdolne utrzymać równowagę polit. i milit.

Pax Consortis – po upadku Związku Radzieckiego osłabnie drugi biegun bipolarny, USA stałaby się członkiem o porównywalnej sile.

Pax Nipponica – model przywództwa,

Japonia – hegemon, wizja odległa ponieważ to państwo nie dysponuje potencjałem nuklearnym.

Bigemonia – 2 silne państwa Japonia potęga gosp. i USA polit. i ekonom. model może przynieś korzyści dylematu przywództwa w świecie.

W latach 90 – tych nastąpiło ożywienie stosunków obu partnerów a w 1996 r. podpisano w Tokio „ Wspólną Deklarację Japonii i USA w sprawie bezpieczeństwa. – Sojusz XXI wieku.”

Podobne prace

Do góry