Ocena brak

Scenariusz spotkania z rodzicami

Autor /soalleysweree Dodano /10.07.2006

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z RODZICAMI

Temat: Spotkanie inauguracyjne z rodzicami klasy I.

Cele:
• Wzajemne poznanie się,
• Wybór przedstawicieli do rady rodziców,
• Zapoznanie rodziców ze statusem szkoły, a w szczególności z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
• Przedstawienie koncepcji planu współpracy na bieżący rok szkolny,
• Integracja rodziców i szkoły.

Czas trwania: 60 min.

Metody:
• pogadanka,
• wywiad,
• prezentacja,
• dyskusja.

Czynności wstępne:
1. Przygotowanie sali – ławki ustawione w podkowę,
2. Karteczki z imieniem i nazwiskiem ucznia. Rodzic zajmuje odpowiednie miejsce (przy karteczce z imieniem i nazwiskiem swojego dziecka),
3. Przygotowane karteczki z informacjami:
• numer telefonu do szkoły,
• imię i nazwisko dyrektora oraz wychowawcy,
• zaplanowane uroczystości klasowe i szkolne.

Przebieg spotkania:
I. Rozpoczęcie – przywitanie rodziców, przedstawienie się, zajęcie miejsc, krótka rozmowa w celu rozładowania napięcia (ok.10 min.).
II. Mini wykład:
1. Wychowawca prezentuje rodzicom zasady wewnątrzszkolnwego systemu oceniania zawarte w statucie.
2. Przedstawienie koncepcji planu współpracy na bieżący rok szkolny.
III. Wychowawca rozdaje karteczki z prośbą o napisanie odpowiedzi na pytanie: „Czego oczekują od wychowawcy i szkoły?”
IV. Zebranie karteczek. Nauczyciel wyjaśnia, że weźmie pod uwagę sugestie rodziców.
V. Wybór rodziców do rady rodziców.
VI. Zakończenie spotkania:
1. Podziękowanie za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.
2. Odpowiedzi na ewentualne pytania rodziców.
3. Rozdanie kartek z informacjami dotyczącymi kontaktów ze szkołą i wychowawcą.

Podobne prace

Do góry