Ocena brak

Scenariusz lekcji muzyki - Przeboje Stanisława Moniuszki

Autor /Stounn Dodano /29.11.2007

Temat: Przeboje Stanisława Moniuszki

Cel główny:
poznanie sylwetki kompozytora i zapoznanie się z jego różnorodną twórczością

Cele operacyjne:
Uczeń:
ü zna najważniejsze fakty z życia kompozytora
ü zna tytuły najważniejszych oper Stanisława Moniuszki
ü potrafi wyjaśnić pojęcia związane z operą (recytatyw, aria, uwertura, parlando, libretto) i rozpoznaje główne typy opery – seria i buffo
ü zna treść najważniejszych oper
ü potrafi wymienić formy muzyczne tworzone przez Moniuszkę
ü potrafi wymienić rodzaje pieśni i wskazać, które z nich były tworzone przez Moniuszkę
ü potrafi wyjaśnić jakie znaczenie mają śpiewniki domowe
ü zna cechy stylu muzyki Stanisława Moniuszki, świadczące o tym, że jest on przedstawicielem stylu narodowego
ü Potrafi zaśpiewać i zagrać na instrumencie pieśń pt: „Prząśniczka”

Metody:
ü podające: wykład, pogadanka
ü eksponujące: prezentacja utworów
ü praktyczne: śpiewanie piosenki
ü aktywizujące: burza mózgów, nauka piosenki, gra na instrumentach, praca z tekstem, układanka


Środki dydaktyczne:
ü instrumenty muzyczne
ü nagrania: S. Moniuszko – Mazur z opery „Halka”; S. Moniuszko – „Szumią jodły na gór szczycie” wyk. W. Ochman; S. Moniuszko – „Prząśniczki“ wyk. U. Dudziak i G. Auguścik; S. Moniuszko – „Czy powróci” wyk. Bogna Kicińska


Formy pracy:
ü zbiorowa
ü indywidualna
ü praca w grupach


Przebieg zajęć:


1. Wprowadzenie

Ř Nauczyciel pyta, czy uczniowie potrafią wyjaśnić pojęcie „przebój”

Przebój, to popularny w określonym czasie utwór muzyczny lub piosenka. Określenie to zazwyczaj odnosi się do muzyki rozrywkowej lecz często znaczenie jego rozciąga się na muzykę poważną oraz na inne dziedziny sztuki (np., przebój kinowy lub filmowy). Przebój muzyczny zwykle charakteryzuje się łatwo wpadającą w ucho melodią i jest wielokrotnie emitowany przez stacje radiowe, oraz osiąga wysoką sprzedaż. Choć istnieją ponadczasowe przeboje, których popularność zdaje się nie przemijać, to zasadniczo mamy tu do czynienia ze zjawiskiem okresowym. Popularność przebojów zwykle z czasem przemija, a one same idą w zapomnienie. Wtedy utwór może pojawić się na rynku w nowym wykonaniu i aranżacji, co nazywamy coverem.

Ř Nauczyciel podaje temat zajęć i przybliża w skrócie sylwetkę Stanisława Moniuszki

Moniuszko urodził się w majątku Ubiel w 1819 roku. Od najmłodszych lat wykazywał wielkie zamiłowanie do muzyki. Musiał też przejawiać ponadprzeciętne zdolności, ponieważ gdy miał 8 lat, jego rodzice przenieśli się do Warszawy, aby zapewnić mu edukację muzyczną. Niestety, ze względy na majątek, który został pozostawiony w rodzinnym mieście, Moniuszkowie musieli wracać do rodzinnego Ubiela. Stanisław kontynuował jednak naukę na prywatnych lekcjach. Kiedy dorósł, wyjechał na studia do Berlina. Od tego momentu, zaczyna podróżować: Wilno, Petersburg, Warszawa, Paryż.

Podobne prace

Do góry